4. ks. Krzysztof Pawlukowski

4. ks. Krzysztof Pawlukowski

kierownik administracyjny, nauczyciel