"Żyj tak, by na świecie było lepiej dlatego, że Ty na nim jesteś" - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Podczas Mszy św. inaugurującej rozpoczęcie nowego roku szkolnego Dyrektor szkoły ks. Krzysztof Pawlukowski powitał całą wspólnotę naszej szkoły. Rozpoczął spotkanie od słów:  "Zatęskniliśmy za sobą..."

Foto: A.Filipowicz

Po wielu miesiącach pracy w domu i po wakacjach mogliśmy się ponownie spotkać, ale nieco inaczej, bo z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ks. dyrektor nawiązał w swoim kazaniu do tęskony, o której mówi Ewangelia, "ludzie dowiedziawszy się, że Jezus jest w okolicy, udali się za Nim, aby Go słuchać i prosić o uzdrowienia". Ludzie zatęsknili za Jezusem. Dlaczego? Ponieważ, kiedy mu powierzyli niewiele "pięć chlebów i dwie ryby" otrzymali tyle, ile się nawet nie spodziewali. Ks. dyrektor zachęcił nas do tego, aby pamiętać o tym, że pierwszym nauczycielem zapraszającym każdego z nas do swojej szkoły jest Jezus, abyśmy nie bali się podążać za Nim, "w Jego szkole mamy sposobność, aby zatroszczyć się o rozwój duchowy." Niewątpliwie nasz czas w szkole upłynie na nauce, ale nie możemy nie zauważyć, że pełnię osiągniemy wówczas, gdy zadbamy również o rozwój duchowy. 

"W Biblii zwrot "nie lękaj się", "nie bój się" znajdziemy 365 razy - tyle ile dni w roku - to tak jakby Bóg każdego dnia zapraszał nas, abyśmy przy Nim i z Nim czuli się bezpiecznie" - powiedział ks. dyrektor. Czeka nas inny niż dotychczas rok szkolny. Musimy przyzwyczaić się do nowych wytycznych i zasad funkcjonowania z zachowaniem zasad sanitarnych, ale jesteśmy przygotowani do nowych wyzwań i wspólnie będziemy realizować nasze cele. 

Życzymy Wszystkim dobrego roku szkolnego 2020/2021.

Dyrekcja szkoły