PODZIĘKOWANIA DLA WOLONTARIUSZY Z KLASY 8A SSP

Podczas ostatniego spotkania wolontariuszy z klasy 8a zostały wręczone Im podziękowania za PIĘKNY DAR SERCA w postaci żywności długoterminowej dla Pani Marty, mamy Olka, chłopca z głęboką niepełnosprawnością, którzy z dnia na dzień po nagłej śmierci Ich taty – jedynego żywiciela rodziny, zostali dosłownie bez niczego.

Podziękowania w formie dokumentu zostały przygotowane przez p. Joannę Palicę - Prezes Fundacji „KOOCHAM” i p. Beatę Ostrowską, które zainicjowały ubiegłoroczną akcję zbierania żywności. Okres pandemii i zdalnego nauczania nie pozwolił nam na spotkanie i podsumowanie akcji, więc zrobiliśmy to teraz. Bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy wsparli naszą akcję i liczymy na dalszą pomoc! Bo warto pomagać!

Autor: Joanna Rogala – opiekunka szkolnego wolontariatu