ŻYCZENIA NA NOWY ROK "NIECH OŻYWIA NAS NADZIEJA"

Niech cię Pan błogosławi i strzeże...

wiazanka-ks-generala-na-rok-2021-plakat.jpg

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Lb 6, 22-27 Błogosławieństwo Boże

Wszystkim Rodzinom, Pracownikom szkoły i Przyjaciołom naszej wspólnoty składamy życzenia błogosławieństwa i radości od niedawno narodzonego Jezusa. Niech św. Rodzina Was wspomaga, a św. Józef otoczy szczególną opieką. Życzymy, aby nadchodzący NOWY ROK był okresem pomyślnej współpracy i wzajemnej życzliwości.

Mimo trudów, jakie przyniósł ubiegły rok pamiętajmy: niech „Ożywia nas nadzieja”. Te słowa, ściśle związane ze słowami z  Apokalipsy św. Jana „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5) są przesłaniem i zaproszeniem jakie Przełożony Generalny kieruje do Rodziny Salezjańskiej na najbliższy Rok. Jak mówi ks. Ángel Fernández Artime - Przełożony Generalny Zakonu Salezjanów -  Wiązanka 2021 jest zadaniem i życzeniem, by w tym nowym roku kierować się nadzieją, bo Bóg może wszystko przemienić i nieść nadzieję innym ludziom, szczególnie młodym.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Dyrekcja Zespołu Szkół Salezjańskich w Legionowie