Konkurs Polonistyczny „Fantastyczna podróż”

W roku 2021 świętujemy stulecie urodzin Stanisława Lema. Z tej okazji rozpoczynamy cykl konkursów poświęconych fantastycznym opowieściom, w których świat przedstawiony zawiera elementy uważane za nierealne, niemożliwe, ale w toku narracji traktowane są jako realne.  

 

Konkurs Polonistyczny „Fantastyczna podróż”

Dlatego też chciałbym zachęcić wszystkich uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz liceum do wzięcia udziału w konkursie na opowiadanie o tematyce fantastycznej. Może to być opowiadanie z gatunku science-fiction (fantastyczno-naukowe), fantasy lub czerpiące garściami z fantastyki grozy.

Prace przyjmowane będą w trzech kategoriach :

I) klasy 4 – 6 szkoły podstawowej
II) klasy 7 – 8 szkoły podstawowej
III) liceum 

Adresaci konkursu:

Do konkursu może przystąpić każdy uczeń szkoły podstawowej klas 4-8 oraz liceum

Cele konkursu:

rozwijanie zdolności  polonistycznych u uczniów, krzewienie wiedzy o języku ojczystym, literaturze i kulturze polskiej

wspieranie uzdolnień uczniów szkoły podstawowej i liceum, umożliwienie zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności  

doskonalenie umiejętności formułowania długiej formy wypowiedzi w formie opowiadania 

Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres maciejwitkowski@legioszkola.pl opowiadania o tematyce fantastycznej 

Długość opowiadania jest dowolna.

Opowiadanie można ozdobić graficznie lub plastycznie.

Można zrobić zdjęcie napisanego opowiadania lub przesłać go w dokumencie .doc, .docx  lub .pdf na adres mailowy maciejwitkowski@legioszkola.pl

Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, złożoną z nauczycieli języka polskiego. 

Najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Termin składania prac:

Prace należy przesłać do 15 marca 2021 r. na adres mailowy maciejwitkowski@legioszkola.pl


Kryteria oceniania:

twórczy charakter tekstu

pomysłowość

poprawność stylistyczna i językowa


Nagrody :

dla wszystkich uczestników konkursu przewidujemy dyplomy, bardzo dobre oceny cząstkowe oraz upominki 

zwycięzcy konkursu otrzymają ocenę celującą oraz nagrody książkowe

 

Życzę powodzenia i lekkiego pióra!

Maciej Witkowski