UWAGA! ZMIANA ADRESU STRONY SZKOŁY

W najbliższym czasie strona Szkoły zostanie umieszczona pod nowym adresem: salezy.pl  Nowy internetowy adres Szkoły, nawiązuje do św. Franciszka Salezego, głównego patrona Zgromadzenia Salezjańskiego. Nazwisko Salezy, posłużyło ks. Bosko przy nadawaniu nazwy powołanemu zakonowi - Salezjanie.